Hur hittar man konstnärer som blir en bra investering?

I Norge finns det ett brett konstintresse, men det råder oenighet om vilka som är de mest intressanta, spännande eller ”viktiga” konstnärerna. Och så bör det vara – inom konsten ska det finnas plats för olika tycke och smak.

När konstinköp även ska ses som en investering är det dock lite annorlunda. Då är det vissa kriterier som framstår som viktiga, och som de mest framgångsrika konstnärerna har gemensamt.

Dessa kriterier är ”universella” i den meningen att de var lika relevanta på J. C. Dahl, eller Harriet Backers tid. En konstnär som är intressant ur ett investeringsperspektiv är en konstnär som fångar tidsandan i sin samtid, och som har en tematik som i efterhand anses spegla den epoken. Dessa konstnärer ger oss nya perspektiv på samtiden och de är tidigt ute med att förmedla nya attityder och trender som senare blir mer accepterade.

1.

Konstnärlig utbildning

Sett till historien har framgångsrika konstnärer i alla tider gått någon form av konstutbildning, även om det givetvis finns undantag.

2.

Personligt och igenkännbart uttryck

Konstnären har ett konstnärligt uttryck som är nytt och karaktäristiskt – det blir konstnärens ”signatur”. Det är således enkelt att känna igen konstnärens verk.

3.

Ställer ut i de mest kända gallerierna

Konstnären ställer ut sina verk i de mest kända gallerierna. De mest ambitiösa och skickliga galleristerna och konstnärerna verkar ”dras till varandra”.

4.

Köps in av samlare och museer

Konstnärens verk köps in av museer, institutioner och privata samlare och blir ofta aktuella när offentlig konst ska upphandlas och köpas in.

5.

Kända i media

Det utges kataloger och biografier om konstnären. Dessa konstnärer tas dessutom alltid på allvar av medierna som publicerar seriösa (om inte alltid positiva) recensioner.

6.

Andrahandsvärde

Dessa konstverk har också ett andrahandsvärde, så att de kan säljas vidare på aktioner, i gallerier och hos konsthandlare. En konstnär vars verk inte har något andrahandsvärde, är vanligtvis inte någon bra investering.

7.

Exempel på konstnärer som är bra investeringar

Det är bara ett fåtal konstnärer som över tid uppfyller dessa kriterier, och således uppnår en status som framstående under sin livstid. I varje generation norska konstnärer är det ofta bara 10 till 15 som ”överlever” eller blir aktuella och intressanta på lång sikt. Peder Balke, Christian Krohg, Edvard Munch, Jacob Weidemann och Kjartan Slettemark är exempel på konstnärer från förr som uppfyller kriterierna. Inom den etablerade samtida konsten, är Bjarne Melgaard, Sverre Bjertnæs och Morten Viskum exempel på konstnärer som är framgångsrika i det här perspektivet.

8.

Den unga samtidskonsten

Att peka på de ”bästa” konstnärerna är relativt enkelt om man håller sig till tidigare epoker och de etablerade samtida konstnärerna. Det är svårare när det gäller den ”unga” samtida konsten. Det är ett faktum att många nyutbildade konstnärer ”ger upp” av olika anledningar, vilket gör det svårare att avgöra vilka konstnärer som kommer att ”överleva” bland de unga – dvs. konstnärer i 20- och 30-årsåldern.

Fredrik Værslev är ett exempel på en ung konstnär som uppfyller ”framgångskriterierna”. Han är utbildad konstnär, har ett personligt uttryck, en känd gallerist (Galleri Standard), han ställer ut sina verk på museer och vissa har blivit köpta av museer och samlare. Och trots sin unga ålder är han dessutom ”auktionsaktuell”.

Han utsågs till “festivalkonstnär” 2016 vid Festspillene i Bergen. Det är förmodligen det högsta erkännandet en norsk konstnär kan få. Under Bergenfestivalens 60-åriga historia är Værslev den näst yngsta utställaren någonsin.

 

Vill du veta mer? Konst har alltid varit en viktig del av Formuesforvaltnings koncept. Läs om vårt arbete med konst och filantropi här.

 

Geir Dagfinn Hauge

Sedan 2001 har jag arbetat på Formuesforvaltning som rådgivare för våra konstintresserade kunder. Jag är utbildad civilekonom och har mångårig erfarenhet av konstmarknaden. Bland annat som chef för Nordens ledande auktionsfirma Bukowskis i Norge, och ägare av Grev Wedels Plass Auksjoner.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Du borde också läsa:


Sortera på: