Förvaltningens sju steg

Vägen till bästa möjliga riskanpassade kundavkastning är lång och full av fallgropar. Till skillnad från en fysisk produkt du kan ta på, kan kapitalförvaltning bara bli riktigt framgångsrik när både osynliga och synliga tjänster tillhandahålls samtidigt.

Som kapitalförvaltare tar vi betalt för en tjänst som det inte alltid går att se eller ta på. Till skillnad från ett flak med Cola, kan du hos en kapitalförvaltare inte mäta hur många liter du får för varje krona. Smaken av en Cola är lätt att relatera till, medan smaken av en tjänst är mycket mer diffus.

Det är lätt att få en bra översikt och sätta sig in i läskedrycksmarknaden. Investeringsbranschen är det däremot svårare att skapa sig en översikt över och den är inte heller lika transparent. Det finns emellertid en slående likhet mellan Cola-industrin och investeringsmarknaden: Båda präglas av marknadsföring och reklam som använder sig av olika kommunikationsknep för att påverka ditt beslut som konsument. Framgångsrik kapitalförvaltning börjar med att hitta någon du kan lita på, som sedan varje dag gör sig förtjänt av den tilliten.

Vilka värdeskapande delar ingår i den smarta kapitalförvaltarens tjänster?

När man tar betalt för en tjänst är det viktigt att både leverantören och kunden är väl införstådda med vilket värde tjänsten har. Om tjänstens värde är en krona, kommer marknaden säga nej tack om priset senare ökar höjs till två kronor. Först när köparen känner att han får minst lika mycket tillbaka som han gav från början, kommer det att upplevas som en bra affär.

Formuesforvaltningens främsta uppdrag är att ”bevara och utveckla”. När det gäller våra tjänster inom investeringsrådgivning är detta en vision som är viktig att poängtera. Vårt mål är att våra kunder ska uppnå bästa möjliga avkastning, men hur kommer vi dit?

1.

”Mind the gap”

Här fokuserar vi på det ofta försummade gapet mellan kapitalmarknadsavkastningen och investerarens avkastning.Om människor köper aktier när de är optimistiska och säljer dem när de är pessimistiska, kan vi vänta oss en skillnad mellan hur mycket en känslomässig investerare och en som inte låter känslorna påverka beteendet får i avkastning. Dessvärre tyder omfattande data på att den genomsnittlige investeraren i värdepappersfonder ofta kämpar för att hålla fast vid marknadsavkastningen. I många fall har det resulterat i en negativ skillnad på många procentenheter per år mellan marknadsavkastningen och kundens avkastning.

Tyvärr är det inte alltid så lätt att upptäcka den här skillnaden. En revisor kanske inte skulle märka något, men glappet kommer finnas där i form av en känsla av besvikelse och en ovilja att göra nya investeringar. Även om klyftan inte går att ta på, så finns den där.

Att minska gapet mellan marknadsavkastningen och kundens avkastning är på många sätt den smarta investeringsrådgivarens primära uppgift. Om det inte prioriteras har kunden på sätt och vis förlorat loppet redan på startlinjen. Det gäller att få huvudet över ytan innan resan mot bästa möjliga riskanpassade kundavkastning börjar.

2.

Portföljsammansättning

När du lärt dig att undvika emotionella fällor på marknaden i steg ett är det dags för steg två: en bra portföljsammansättning. Redan här är det lätt att göra misstag. Många börjar med allt för låg diversifiering; det vill säga alla ägg i samma korg.

Diversifiering är den enda gratislunchen en kapitalförvaltare erbjuder. Diversifiering innebär att du kan uppnå samma förväntade avkastning som i en koncentrerad portfölj, men med lägre risk. Eventuellt kan du behålla risknivån från den koncentrerade portföljen och öka den förväntade avkastningen i den diversifierade portföljen. Portföljsammansättning går i korta drag ut på att skörda kapitalmarknadens alla frukter på bästa möjliga sätt.

3.

Undvik att bli lurad

När man sett till att minska risken för avkastningsgap – genom att utforma en bra strategi och använt den till att bygga upp en bra portfölj – finns det fortfarande hinder i vägen för att du ska uppnå bästa möjliga riskanpassade avkastning.

Finansbranschen är tyvärr full av tjänster och erbjudanden som i bästa fall kan kallas tveksamma. Ett exempel på detta är ”skåp-indexfonder” – det vill säga fonder som säljs som aktivt förvaltade men som i verkligheten med hjälp av en dator enbart imiterar index – till ett alldeles för högt pris. Den svenske, prisbelönta ekonomijournalisten Andreas Cervenka höll inte tillbaka när han beskrev fondbluffen så här:

”Ungefär som att sälja en påse bajs för tiotusen kronor med hänvisning till en ambition om att den ska innehålla gotländsk tryffel”.

Eftersom en av fördelarna med Formuesforvaltning är att vi står på kundens sida blir det enklare att slippa bli lurad. För att undvika intressekonflikter och situationer som kan leda till dessa typer av bluffar, arbetar vi på Formuesforvaltning helt annorlunda än många andra inom finansbranschen. Vi håller bara på med en sak – och det är att ge råd inför en god kapitalförvaltning.

4.

Köpkraft

Identiska investeringsprodukter prissätts på olika sätt. Stora kunder har mer köpkraft än mindre kunder och eftersom Formuesforvaltning är Nordens största kapitalförvaltare har vi riktigt stor köpkraft. Något som verkligen gynnar dig.

Ett exempel:
För nordiska aktier har vi en investeringslösning som samlar aktivt förvaltade medel från alla de fyra nordiska länderna. Tack vare Formuesforvaltnings stora köpkraft blir priset för nordisk aktiefondförvaltning bara hälften så dyrt, jämfört med vad det blir för en vanlig privatperson. En cyniker skulle kunna säga att du inte bli rik på att spara in på kostnader, men bra köpkraft är mycket värdefullt när det gäller ett konkret exempel på en värdeskapande faktor inom kapitalförvaltningen.

5.

Skatt

Det är onödigt att betala mer skatt än du måste, och din avkastning blir bättre om du betalar imorgon istället för idag. Vi strävar efter att utforma investeringslösningar som betalar rätt skattebelopp vid rätt tidpunkt, baserat på kundens intresse. Återigen kan en cyniker hävda att du inte blir rik på att spara några få kronor i skatt, men det blir ändå en bra slant över som kan växa och bli något riktigt stort.

6.

Val av förvaltare

Att lägga god tid på att välja bra förvaltare är en av Formuesforvaltnings grundpelare och därför letar vi aktivt efter förvaltare som utskiljer sig från medelmåttorna. När vi sätter ihop en portfölj av aktiva förvaltare kan kunden vara säker på att få en diversifierad tillgång till det värdeskapande som sker på företag i länder runt om i hela världen. Fördelen med att använda sig av aktiva förvaltare är att du ofta får något högre avkastning än om du investerar i en traditionell indexfond.

Vi träffar inte alltid rätt när vi väljer förvaltare, men över tid finns det tydliga bevis på att det finns ett mervärde i att göra ett noggrant urval av sina förvaltare. Vi tror att det hela kommer ha ett fortsatt värde även i framtiden och arbetar därför kontinuerligt med att förbättra varje del i vår kapitalförvaltning. Dessutom har vi tydliga riktlinjer när det gäller ESG och hållbarhet när vi gör våra val av förvaltare.

7.

Marknadsanalys och omstrukturerade portföljer

Vi på Formuesforvaltning bedömer löpande samtliga risker och framtidsutsikter på kapitalmarknaden med hjälp av ett eget system. Vi köper in data och analyser från oberoende aktörer för att göra våra helt egna marknadsanalyser som inte är påverkade av de många utspel som kommer från transaktionsdrivna bolag som mäklare och banker. Formuesforvaltnings marknadsanalyser har många kopplingar till vårt arbete för att minska avkastningsgapet, se det tidigare stycket om ”mind the gap”.

För att öka kvaliteten på förvaltningen och samtidigt ge kunden alla verktyg för att klara sig på den långa färden mot bästa möjliga riskanpassade avkastning, erbjuder vi våra kunder ett system för avtalsenlig omstrukturering. Syftet med att omstrukturera portföljen är att ge kunden den mest konstanta exponeringen mot den strategiskt bestämda risken han önskar ta. Den automatiska omstruktureringen sker på följande vis; aktier köps när de sjunkit en tid och säljs när de ökat i värde.

När vi sedan tar hänsyn till vår marknadsanalys kan kundens risk öka eller minska, beroende på vår bedömning av avkastningsutsikter och andra risker. Med andra ord är syftet med marknadsanalysen att kunden ska kunna lämna över de svåra besluten till någon han litar på, istället för att riskera att ta felaktiga beslut på grund av rädsla eller girighet. Förutom att det hela minskar det tidigare nämnda avkastningsgapet, tror vi även att marknadsanalysen i sig kan bidra till bättre avkastning för hela portföljen.

Sju värdefulla värdeskapande faktorer

De sju stegen som hjälper dig på vägen till bästa möjliga riskanpassade kundavkastning utgör de huvudsakliga värdeskapande delarna av en värdefull kapitalförvaltning. Vissa steg (portföljsammansättning, köpkraft, skatt, val av förvaltare, marknadsanalys) är tydliga; de kan mätas och bedömas objektivt, på samma sätt som ett flak med Cola.

De övriga delarna (”mind the gap”, undvik att bli lurad) är svårare att förklara för den enskilda kunden. Det är dock ofta här som den potentiella rådgivaren gör störst nytta. Lite paradoxalt att det kanske allra viktigaste inte riktigt går att ta på, eller hur?

Övergripande kapitalförvaltning bygger på förtroende

I slutändan är kapitalförvaltning en fråga om tillit. Det sägs att det finns fyra faktorer som skapar förtroende; en önskan om att vilja den andre väl, ärlighet, integritet och kompetens. Av de fyra är det endast kompetens som kan bevisas, genom till exempel universitetsbetyg eller branschcertifiering. Att det inte går att bevisa välvilja, ärlighet och integritet på samma sätt betyder inte att de är mindre viktiga för det. Dessvärre tar det ofta lite längre tid att bevisa att någon har dessa egenskaper.

På samma sätt som vi tror att de osynliga faktorerna här (välvilja, ärlighet, integritet) är lika viktiga som den synliga (kompetens) så fokuserar vi lika mycket på de osynliga delarna (”mind the gap”, undvik att bli lurad) som de som påverkar kundavkastningen. God kapitalförvaltning uppstår först när förtroendet är välförtjänt och kunden vet att tjänsterna han köper omfattar mer än vad som syns på pappret.

Vill du veta mer? Läs mer om de sju stegen här.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Du borde också läsa:


Sortera på: